...

De combinatie van de twee functies is wettelijk niet verboden, zo stelt de Nationale Raad van de Orde vast naar aanleiding van een vraag of een arts zowel de rol van hoofdarts als die van diensthoofd op zich kan nemen.Maar niet alleen vindt de Orde dat de combinatie onwerkbaar is omdat beide funties heel wat verantwoordelijkheid met zich brengen. De twee combineren zorgt er bovendien voor dat één intern niveau van controle wegvalt, en het zet de deur open naar belangenconflicten.De Orde is dan ook heel duidelijk: ziekenhuizen nemen in het reglement over de organisatie en coördinatie van de medische zorg het best bepalingen op die zorgen dat de twee functies onverenigbaar zijn.Het advies 156002 van 21 januari 2017 vindt u op de website van de Orde.