...

Weldra zijn het syndicale artsenverkiezingen. De uitslag bepaalt mee welke artsen de komende vijf jaar een rits federale raden en commissies bemannen. Minder duidelijk is echter hoe artsen op Vlaams niveau bij het beleid betrokken worden. We vroegen het Dirk Dewolf. Gezien de lage opkomst bij vorige federale artsenverkiezingen stelt dokter Dewolf vooreerst "een serieus probleem van representativiteit" vast. Nochtans is hij er wel van overtuigd dat artsen vertegenwoordigd moeten zijn. Maar het Vlaamse niveau neemt niet automatisch de representativiteit van het federale niveau over."Ooit," legt Dewolf uit, "hebben we een raadgevend comité voor zorg en gezondheid opgericht. Dat was geen succes. En dus blijft het een vraagstuk hoe we de medezegging van de artsenvertegenwoordigers organiseren. Nu gebeurt dat vaak ad hoc. Bijvoorbeeld als een advies over Impulseo wordt voorbereid. Dan consulteren we uiteraard de huisartsen. Voor belangrijke zaken en strategische besluitvorming gaan we te rade bij de Vlaamse adviesraad. Daarin zetelen ook artsen."Het is geen geheim dat de Vlaamse overheid vooral overlegt met Domus Medica. Dokter Dewolf: "Dat heeft ook te maken met onze bevoegdheden, zijnde de organisatie van de eerste lijn. En met het feit dat de WVVH (Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen) opgegaan was in Domus. Toch zetelden in het platform dat de oprichting van Vivel (Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn) voorbereidde ook afgevaardigden van de andere syndicaten.""Momenteel," vervolgt hij, "is echter nog niet uitgekristalliseerd hoe we de verschillende geledingen van de medische wereld -niet enkel de artsen- bij het beleid kunnen betrekken. Het blijft een vraagstuk." Alleszins ziet de afscheidnemende topman "een Riziv-model niet zitten. "Een alternatief moet echter nog in al zijn vormen worden uitgewerkt," voegt hij eraan toe. Nogmaals verwijs Dewolf naar Vivel. "Vivel werd opgericht om de samenspraak met alle geledingen van de eerste lijn, dus ook met de huisartsen, mogelijk te maken. En dat geldt ook voor het VIKZ (Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg). Daarin zetelen vertegenwoordigers van de woonzorgcentra, de ziekenhuizen, de eerste lijn en de geestelijke gezondheidszorg", aldus Dewolf. Tot slot wijst hij erop dat Vlaanderen minder op syndicale dan wel op sectoriële basis overlegt met de actoren. "De reden hiervoor is ook dat Vlaanderen op dit moment, behalve voor Impulseo, niet verantwoordelijk is voor het inkomen van de huisartsen of specialisten", zo luidt het.