...

Eelco Kappe van de Erasmus Universiteit Rotterdam bestudeerde Amerikaanse gegevens over duur en inhoud van bezoeken door vertegenwoordigers van farmaceutische firma's aan artsen. Als de verstrekte informatie te positief gekleurd is, doorzien de artsen dat wel. Het heeft zelfs een averechts effect op hun voorschrijfgedrag. Concurrenten wijzen immers op de negatieve punten en de arts komt zelf achter niet vermelde bijwerkingen door literatuur en kranten te lezen.Als artsen merken dat ze geen volledige informatie krijgen, daalt hun vertrouwen en staan ze sceptischer tegenover de bezoeker. En gaan ze net minder vaak het geneesmiddel in kwestie voorschrijven, zo stelde Kappe op basis van de Amerikaanse gegevens vast. Aantal beperkenDe farmaceutische industrie zou overigens het aantal artsenbezoekers willen terugdringen, gaat de Nederlandse onderzoeker verder. Hij onderzocht verschillende hypothetische casussen voor cholesterolverlagers en keek naar de gevolgen als een kleine en een grote marktspeler hun aantal artsenbezoeken drastisch verlagen.Als de marktleider het aantal artsenbezoekers zou beperken met 40%, zou de concurrentie volgen, besluit Kappe.