...

Het witboek is het resultaat van een lang proces waaraan honderden actoren uit de Belgische gezondheidszorg deelnamen. Begin 2013 stelden een dertigtal actoren uit de sociale sector en de gezondheidszorg een groenboek op waarin ze alle problemen in verband met de toegankelijkheid van ons gezondheidszorg inventariseerden. En in maart van dit jaar kwamen meer dan 300 personen uit de sector bijeen om oplossingen te zoeken voor die problemen. Die oplossingen werden vervolgens gegroepeerd rond vijf kernpunten, waarna Dokters van de Wereld en het Riziv één prioritaire aanbeveling per kernpunt selecteerden. Die selectie stellen ze vandaag voor aan de politieke wereld, in de vorm van een witboek.Wij lijsten de vijf prioritaire aanbevelingen even op voor u:inclusief beleid: het systeem voor de toegang tot de gezondheidszorg moet eenvoudiger, en personen die nu buiten het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging vallen (zoals gedetineerden en geïnterneerden, aanvragers van dringende geneeskundige hulp, asielzoekers ...) moeten erin opgenomen worden. financiële toegankelijkheid: de derdebetalersregeling moet op termijn uitgebreid worden voor alle ambulante behandelingen. preventie en gezondheidspromotie: er is nood aan een globale aanpak van de gezondheid van moeder en kind en voor populaties met risicogedrag (zoals sekswerkers, druggebruikers, ...) moet er geschikte preventieve zorg komen. zorg 'op maat': in grote steden moet een intermediaire eerstelijnszorg komen voor kwetsbare personen. Via structuren en/of diensten met een multidisciplinaire, flexibele en proactieve benadering moet die zogenaamde lijn 0.5 deze patiënten re-integreren in de traditionele eerstelijnszorg. informatie voor patiënten: om de health literacy van patiënten te verbeteren, moet ons land inzetten op nieuwe beroepen in de ambulante sector (zoals interculturele bemiddelaars, ervaringsdeskundigen, ...).