...

Dat er een verband bestaat tussen lichaamslengte en kanker, wordt al langer vermoed. Maar de onderzoekers onder leiding van Jane Green (Oxford) wilden nagaan in hoeverre andere factoren zoals roken en sociaaleconomische status een eventueel verband zouden kunnen 'verklaren'.Ze analyseerden de gegevens van bijna 1,3 miljoen vrouwen, die gemiddeld 9,5 jaren werden gevolgd. De vrouwen, wij wie nog niet eerder kanker was vastgesteld, werden prospectief gevolgd: 97.376 nieuwe gevallen van kanker werden hierbij vastgesteld. Het risico van kanker nam globaal met 16% toe met iedere 10 cm lichaamslengte (RR=1,16; 95%-betrouwbaarheidsinterval: 1,14-1,17; p=0,0001).Voor 15 van de 17 onderzochte locaties nam het risico toe, en voor 10 van de locaties was de toename significant: dikkedarm, rectum, maligne melanoom, borsten, endometrium, ovarium, nieren, CNS, non-Hodgkin-lymfoom, en leukemie.Het verband werd niet bevloed door de sociaal-economische status. Bij actuele rokers was de toename van het risico bij een grotere lichaamslengte minder uitgesproken voor die locaties waarvoor het risico sterk gerelateerd is aan het rookgedrag.Het onderzoek omvatte populaties uit Europa, Noord-Amerika, Australien Azie- maar het verband vertoonde weinig geografische variatie.