...

Het zijn enkele in het oog springende resultaten uit de enquête van Artsenkrant en Le Journal du Médecin over de werkomstandigheden van artsen. De respons lag met meer 1.800 antwoorden erg hoog. De resultaten zijn dan ook representatief. Ongeacht het geslacht zijn de meeste artsen voorstander van flexibele werkuren als belangrijkste maatregel om werk en privé beter op elkaar af te stemmen. Nogal wat vrouwelijke artsen vindt wel dat de bestaande mogelijkheden onvoldoende zijn om de werkorganisatie aan te passen tijdens de zwangerschap.Carrièremogelijkheden worden anders gepercipieerd naargelang het geslacht. Volgens veel mannelijke artsen zijn de kansen gelijk. Terwijl de meeste vrouwen wel degelijk vinden dat ze minder kans hebben om een carrière uit te bouwen of een verantwoordelijke functie op te nemen. Evenzeer, zij het minder uitgesproken, zijn vrouwen vaker van oordeel dat het geslacht impact heeft op het inkomen.Slechts de helft van de vrouwelijke respondenten ziet gelijkwaardige academische mogelijkheden voor mannen en vrouwen. Mannen zien hier geen discriminatie.Vooral vrouwen ontvangen dubbelzinnige opmerkingen, opmerkingen over uiterlijk of flirterige opmerkingen, persoonlijke vragen over liefdesleven of seksualiteit, seksuele grappen enzovoort. Hoe ouder de arts, hoe beter hij/zij weet om te gaan met seksueel ongewenst gedrag. Een officiële klacht wordt tamelijk zeldzaam ingediend; vrouwen doen dit (iets) vaker dan mannen. Een ruime meerderheid van artsen denkt echter dat officiële of officieuze klachten hierover niet altijd serieus worden genomen.