...

Tot nog toe werd Covid-19 hoofdzakelijk gekenmerkt door een aantasting van de longen, die levensbedreigend kan zijn, maar het wordt almaar duidelijker dat het virus ook andere organen kan aantasten zoals de nieren. Dat blijkt uit een Chinees prospectief cohortonderzoek bij 701 patiënten (367 mannen en 334 vrouwen) met een bewezen Covid-19 die werden opgenomen in een ziekenhuis in de streek van Wuhan (1).De mediane leeftijd van de patiënten was 63 jaar. 113 patiënten (16,1%) zijn gestorven tijdens het ziekenhuisverblijf. Bij opname vertoonde 43,9% van de patiënten proteïnurie en 26,7% hematurie. 13-14% van de patiënten had een verminderde nierfunctie: verhoogd serumcreatinine (14,4%), verhoogd ureumgehalte in het bloed (13,1%), geraamde glomerulusfiltratiesnelheid (eGFR) lager dan 60 ml/min/1,73 m² (13,1%). Tijdens het ziekenhuisverblijf heeft bovendien 5,1% van de patiënten een acute nierinsufficiëntie ontwikkeld.Volgens Kaplan-Meier-curven was het overlijdensrisico in het ziekenhuis significant hoger bij de patiënten met nierlijden. Bij analyse met het proportionele-risicomodel van Cox correleerde nierlijden met een verhoogde ziekenhuissterfte. De hazard ratio (HR) van overlijden verschilde ook naargelang van de parameter van nierlijden.Patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen wegens een Covid-19, vertonen dus vaak nierlijden bij opname. Bovendien ontwikkelen die patiënten vaak een acute nierinsufficiëntie tijdens het verblijf en correleert het nierlijden met de sterfte in het ziekenhuis. De auteurs van de studie concluderen dan ook dat de artsen meer bedacht zouden moeten zijn op nierlijden bij patiënten met een ernstige Covid-19 en dat het therapeutische beleid in de toekomst ook rekening zou moeten houden met de nierfunctie.Een andere groep uit Wuhan heeft vastgesteld dat het virus direct de nieren aantast. Ze zijn tot die conclusie gekomen na autopsie van 26 patiënten die waren overleden aan Covid-19. Negen patiënten vertoonden bij postmortaal onderzoek acute nierletsels en bij zeven werden partikels van het nieuwe coronavirus in de nieren vastgesteld (2)."Veel patiënten, die nooit een nierziekte hebben gehad, ontwikkelen ernstige nierletsels. Naargelang van de ernst en de duur van de infectie tijdens hun strijd tegen Covid-19 kunnen ze een chronische nierinsufficiëntie ontwikkelen", voegt Brad Rovin, directeur afdeling nefrologie van de staatsuniversiteit van Ohio, USA, eraan toe. "Patiënten met een ernstige nierinsufficiëntie lopen bovendien een bijzonder hoog risico tijdens deze pandemie." (referenties: (1) Kidney International, 19 maart 2020, doi: 10.1016/j.kint.2020.03.005,(2)Kidney International, 9 april 2020, doi:10.1016/j.kint.2020.04.003)