...

De kernboodschappen zijn niet nieuw. Tien jaar geleden bracht het KCE ook al eens een richtlijn uit over lagerugpijn. Is nog maar een richtlijn van 168 pagina's - iets minder dan 40 pagina's als men zich met de synthese grotendeels in tabelvorm tevreden houdt - echt nodig? We besparen u nog het supplement van 400 pagina's met de details over de literatuurreview en de aanwezige evidence.De aanpak van lagerugpijn is op enkele decennia volledig veranderd - van complete rust naar zoveel mogelijk de normale activiteiten volhouden. Een paar jaar geleden was paracetamol nog de voorkeursmedicatie - daar heeft men weer van afgezien. Een referentiedocument dat actuele inzichten nog eens op een rijtje zet kan misschien toch helpen.Het KCE vond de richtlijn nodig omdat de zorg in België voor lagerugpijnpatiënten nog te weinig op één lijn zou zitten. Dat zou ook de kwaliteit niet altijd bevorderen. Een aandachtspunt is proberen de ontwikkeling voor te zijn dat lagerugpijn chronisch wordt - een proces dat persoonlijk ingrijpende maar ook maatschappelijk belangrijke gevolgen heeft.De richtlijn bekijkt de plaats van verschillende interventies: oefenprogramma's en psychologische ondersteuning, medicatie, invasieve ingrepen,... Naast de rode vlaggen is er aandacht voor de gele, orantje, zwarte en blauwe. Die brengen factoren in kaart die het chronisch worden van de klacht helpen voorzien: overtuigingen en attitudes, psychologische factoren, omgevingsfactoren en obstakels,...Om de impact bij uw patiënt hiervan te helpen inschatten zijn een paar handige tools voorhanden in de vorm van korte vragenlijsten, signaleert het KCE. Bij de synthese voegt het de Nederlandse (i.c. Franse) vertalingen daarvan. Alleen de vertaling van de STarT Back Screening Tool is evenwel gevalideerd.Als afzonderlijk document, maar ook in de synthese, vindt u een algoritme, dat de werkwijze overziet en verschillende reminders weergeeft. Het KCE wil tegen het najaar de richtlijn implementeren in een 'zorgpad' en richt een appel naar de beroepsverenigingen om hieraan mee te werken.Het KCE baseerde de richtlijn vooral op die van het Britse NICE (Low back pain and sciatica in over 16s: assessment and management). De Britse aanbevelingen werden methodisch bekeken voor toepasbaarheid in de Belgische context (ADAPTE-instrument). De knelpunten werden weggewerkt door een 31 leden tellend expertteam.De Klinische Richtlijn rond lage rugpijn en radiculaire pijn (KCE Report 287A) - de Nederlandse synthese, de volledige richtlijn in het Engels, de bijlagen en het algoritme - vindt u op www.kce.fgov.be.