De WHO inventariseerde wat de effectiviteit is van bestaand nationaal beleid op vlak van gezondheidsvaardigheden (health literacy). Dat zijn de skills die nodig zijn om gezondheidsinformatie kritisch te kunnen beoordelen en toe te passen.

De bevindingen staan opgelijst in de lijvige Health Evidence Network Synthesis en zijn veeleer theoretisch van aard, maar bevatten niettemin enkele interessante conclusies.

Algemeen besluit is dat er in de Europese regio zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau initatieven genomen worden op vlak van gezondheidsvaardigheden. In de literatuur is steeds meer bewijs te vinden dat de activiteiten die hierrond georganiseerd worden hun vruchten afwerpen.

In de periode van het onderzoek waren 46 projecten al afgerond of nog in ontwikkeling. De WHO identificeert de meest veelbelovende beleidsmaatregelen in - niet geheel onlogisch - de sectoren gezondheidszorg en onderwijs. Op vlak van de werkplek zijn er daarentegen nauwelijks initiatieven.

De auteurs doen enkele beleidsvoorstellen, zo raden ze aan om voor een 'bredere' aanpak van gezondheidsvaardigheden te kiezen. Die moet meer domeinen bestrijken dan alleen zorg en onderwijs, maar dus ook de werkomgeving en media.

Nu richten de meeste initiatieven zich op 'niveau' van het individu, beter zou een benadering zijn op verschillende maatschappelijke niveaus waaronder ook de wijk, de organisatie en de samenleving.

De WHO inventariseerde wat de effectiviteit is van bestaand nationaal beleid op vlak van gezondheidsvaardigheden (health literacy). Dat zijn de skills die nodig zijn om gezondheidsinformatie kritisch te kunnen beoordelen en toe te passen.De bevindingen staan opgelijst in de lijvige Health Evidence Network Synthesis en zijn veeleer theoretisch van aard, maar bevatten niettemin enkele interessante conclusies.Algemeen besluit is dat er in de Europese regio zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau initatieven genomen worden op vlak van gezondheidsvaardigheden. In de literatuur is steeds meer bewijs te vinden dat de activiteiten die hierrond georganiseerd worden hun vruchten afwerpen. In de periode van het onderzoek waren 46 projecten al afgerond of nog in ontwikkeling. De WHO identificeert de meest veelbelovende beleidsmaatregelen in - niet geheel onlogisch - de sectoren gezondheidszorg en onderwijs. Op vlak van de werkplek zijn er daarentegen nauwelijks initiatieven. De auteurs doen enkele beleidsvoorstellen, zo raden ze aan om voor een 'bredere' aanpak van gezondheidsvaardigheden te kiezen. Die moet meer domeinen bestrijken dan alleen zorg en onderwijs, maar dus ook de werkomgeving en media.Nu richten de meeste initiatieven zich op 'niveau' van het individu, beter zou een benadering zijn op verschillende maatschappelijke niveaus waaronder ook de wijk, de organisatie en de samenleving.