...

Het risico op myocardinfarct en een acuut coronair syndroom was 4,74-maal hoger binnen twee uur na een woedeaanval dan buiten het kader van een woedeaanval. De gegevens over ischemisch cerebrovasculair accident zijn tegenstrijdig, maar wijzen toch veeleer op een hoger risico. In één van de studies werd ook een significant hoger risico op ruptuur van een intracraniaal aneurysma waargenomen binnen het uur na de woedeaanval. In twee andere studies werd een hoger risico op ventriculaire ritmestoornissen genoteerd. De Amerikaanse vorsers hebben hebben berekend dat een klein aantal woede-uitbarstingen (één per maand) het risico op een cardiovasculair accident over een periode van een jaar licht verhoogt bij 10.000 mensen met een laag cardiovasculair risico. Het risico op cardiale accidenten steeg echter tot 158/10.000 mensen met een laag cardiovasculair risico per jaar in geval van zeer frequente woedeaanvallen (vijf per dag). Bij mensen met herhaalde woedeaanvallen en een hoog cardiovasculair risico steeg dat aantal tot 657 per 10.000 per jaar. Volgens de auteurs hebben frequente woedeaanvallen een aanzienlijk effect en is het belangrijk om ze te leren beheersen. (referentie: European Heart Journal, 3 maart 2014, DOI: 10.1093/eurheartj/ehu033)