...

Een mannelijke of vrouwelijke dokter? Voor 30% van de patiënten doet het geslacht er wel degelijk toe. Zo geeft 16% van de ondervraagde patiënten aan dat hun voorkeur uitgaat naar een man, terwijl 14% dan weer uitdrukkelijk voor een vrouwelijke arts kiest.Vrouwen (27%) hechten meer belang aan het geslacht van de hulpverlener dan mannen (16%). En er zijn nog opvallende resultaten. Zo geeft de enquête van de Onafhankelijke Ziekenfondsen ook aan dat jongere mensen (18-35 jaar) het geslacht meer laten doorwegen dan 55-plussers.Ruim één op de drie patiënten (37%) met een vrouwelijke huisarts heeft met dat gegeven rekening gehouden bij de artsenkeuze. Bij mensen met een mannelijke huisarts speelt dit slechts een rol bij 16%.In de ranglijst van de criteria om een huisarts te kiezen, prijkt geslacht op de vierde plaats, na de geografische nabijheid, gewoonte en een aanbeveling van de omgeving.Positieve trendDe meerderheid van de ondervraagden (51%) vindt de opmars van vrouwen in zorgberoepen een positieve trend. Een kleine minderheid ervaart dit eerder negatief (8%). De voornaamste voordelen van de feminisering van de zorg zijn volgens de Belgen op verschillende niveaus te situeren. Meer dan de helft meldt dat dit een stap vooruit is op het vlak van gelijkheid tussen man en vrouw. Eén op de vier meent dat 'vrouwelijke artsen beter communiceren met kinderen' en één op de vijf Belgen zegt dat vrouwelijke huisartsen de geneeskunde in het algemeen en zeker de relatie arts-patiënt 'menselijker benaderen'. Vrouwelijke artsen zouden beter luisteren en meer aandacht besteden aan de psychische en sociale context.Deeltijds werkZijn er ook nadelen verbonden aan de vervrouwelijking? Volgens 77% van de ondervraagden helemaal niet. Het feit dat vrouwelijke dokters meer deeltijds werken en minder tijd kunnen besteden aan hun patiënten noemt 14% wel een nadeel.Opmerkelijk: de Belg is erg tevreden over zijn arts - ongeacht het geslacht scoort het tevredenheidsniveau 8,6/10.