...

Iemands gezondheidsvaardigheden beïnvloeden zijn kennis, zijn levenstijl, het gebruik van de zorg, de manier waarop hij communiceert met zorgverleners, zijn medicatiegebruik en zijn zelf-management. Lage gezondheidsvaardigheden hangen dan ook samen met slechtere uitkomsten: een minder goede gezondheid en een grotere kans op overlijden.Toch blijkt dat één op de drie Nederlanders niet beschikt over voldoende lees- en rekenvaardigheden om gezondheidsinformatie te vinden en de verwerken. De helft van de Nederlanders vindt de moed niet, heeft te weinig zelfvertrouwen of kritisch vermogen om goede gezondheidsinformatie op te zoeken.Amerikaans onderzoek toont aan dat deze competenties kunnen aangeleerd en ontwikkeld worden. Maar Europese landen hebben nog helemaal geen traditie om deze 'health literacy' aan te pakken. Om te beginnen wordt nog te weinig aandacht besteed aan het probleem dat patiënten hebben om informatie te verwerken.Werk aan de winkel dus, volgens Jany Rademakers: "Interventies voor de bevordering van gezondheidsvaardigheden moeten worden ontwikkeld en geëvalueerd, zowel voor de klinische settting als voor preventie en gezondheidszorg."Haar rapport bevat een aantal aanbevelingen: maak instrumenten aan (folders, toolkits,...) om de communicatie met de patiënt te verbeteren. Een checklist kan de zorgverlener helpen na te gaan of hij het goed aanpakt. Bijvoorbeeld, checkt hij of zijn patiënt hem goed begrepen heeft?De gezondheidsvaardigheid van de patiënt is ook een belangrijk aandachtspunt in de opleiding van artsen en andere zorgverleners.