...

Er beweegt wel wat op het e-healthfront, zo bewijst de lijst van winnaars van dit jaar. In totaal werden 24 projectvoorstellen beoordeeld (zie AK2315). De hoofdprijs van Agoria ging naar het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart uit Tienen met een uniek project voor 'digitale pathologie'. Coupes van weefselmonsters worden gescand - een microscopisch onderzoek is niet nodig - en kunnen al een half uur later online worden bekeken. Het systeem is gemaakt op maat van de pathologen. Patholoog-anatoom is een knelpuntberoep en het digitale project maakt samenwerking op afstand mogelijk.Tablet voor gmd-plusVerschillende andere projecten vielen ook in de prijzen. Het project Medical Time Management kreeg de prijs voor 'Return on investment'. Met dat project kunnen patiënten de vragenlijst voor het gmd-plus op een tablet in de wachtzaal invullen. De huisarts krijgt de resultaten met risicostratificatie op zijn computer, en kan meteen een preventieplan opstellen. Dr. Van Hoof van de artsengroep Zorgpoort stelde het project uitvoerig voor in Artsenkrant (AK2296). Het MTM-project vereenvoudigt de intake bij het gmd-plus, en maakt daarmee dat het niet al te gulle honorarium ook echt loont.Vitalink van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid kreeg de prijs voor 'Collaboration', omdat dit digitale platform zorg- en hulpverleners in staat zal stellen belangrijke gegevens over zorg en welzijn over de patiënt/cliënt te delen. In vier proefprojecten wordt momenteel het centraal medicatieschema uitgetest dat kan worden geconsulteerd door artsen, de apotheker, de (thuis)verpleegkundige en - in opzet - de patiënt zelf.RoadmapDe prijs voor Mobile Health ging naar Kind en Gezin voor Mirage - een project dat de mobiele regioteamleden toegang geeft tot het dossier van het kind. Het AZ Damiaan uit Oostende kreeg de Telehealth-award voor een compacte unit die vitale gegevens over de patiënt draadloos doorstuurt naar de centrale bewakingspost. Zo krijgt de patiënt bewegingsvrijheid in het ziekenhuis.De Brusselse Europaziekenhuizen kregen de innovatieprijs voor een robot die de medicatiepakketjes samenstelt voor patiënten. Met een streepjescode wordt verzekerd dat de medicatie bij de juiste patiënt terechtkomt, en een uniek controlesysteem analyseert de inhoud van de pakjes nog eens fotografisch en houdt het resultaat bij.Agoria is de federatie van de technologische industrie in België. De e-Healthaward wordt jaarlijks uitgereikt. De federatie wijst erop dat de bekroonde projecten perfect passen in het e-healthbeleid van de overheid, en de Roadmap voor e-health die eind vorig jaar werd uitgewerkt.