...

De werkgroep binnen de Technisch-Geneeskundige Raad onder leiding van Bart Demyttenaere (socialistisch ziekenfonds) heeft een voorstel voor de vergoeding van de teleconsultaties afgerond. Maar al voordat de conclusies bekend waren, schreef mininister Vandenbroucke een brief naar onder meer (de voorzitter van) de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen dat hij daar meteen een vervolg aan wil breien. Het voorstel van de TGR-werkgroep kan na goedkeuring volgend jaar van kracht worden om een optimaal gebruik van teleconsultaties te stimuleren (en fraude tegen te gaan). Maar een reflectiegroep, die onder leiding zou komen van professor Ann Van den Bruel en dokter Jean-Luc Belche, moet een verregaander voorstel uitwerken dat op iets langere termijn van kracht zou moeten worden. Volgens Vandenbroucke blijkt uit onderzoek dat een prestatiebetaling voor teleconsultaties leidt tot een kluwen van regeltjes en voorwaarden. Je kunt geen technologie uit de 21ste eeuw vergoeden volgens een sociale technologie die stamt uit de 19de eeuw, verwoordt hij het. Hij ziet de digitalisering als een hefboom om het financieringsmodel te vernieuwen - vermoedelijk met meer elementen van een capitatiemodel. Dat moet een evenwicht nastreven tussen verloning van beschikbaarheid en inzet, tussen het opvolgen van acute en van bestaande aandoeningen én preventie, moet de patiënt stimuleren om een langdurige therapeutische vertrouwensrelatie met de arts uit te bouwen, zowel onder- als overconsumptie tegengaan en een multidisciplinaire samenwerking en populatiemanagement bevorderen. Dokter Marc Moens die voor Bvas in de NCAZ zetelt, was niet te spreken over de brief van de minister, waarmee die het voorstel dat binnen het Riziv is uitgewerkt, doorkruist. "In dezelfde NCAZ kregen we les van Brieuc Vandamme over efficiënt vergaderen. Maar hier is efficiëntie wel helemaal zoek", luidt zijn oordeel.