...

Dat is een belangrijk gegeven, onderstrepen de auteurs, omdat het aantal 85-plussers in de Verenigde Staten tegen 2050 zal verdrievoudigen tot 19 miljoen. In 2008 waren er dat 5,5 miljoen. (referentie: Ritchie CR et al. JAMA Intern Med. 2013;doi:10.1001/jamainternmed.2013.8738)