...

Het dagblad noteert inderdaad dat "die verloren afspraken een directe impact hebben op het werk van de artsen en de organisatie van de zorg in Frankrijk" en legt uit dat "dat fenomeen voor de eerste keer in februari en maart is onderzocht op initiatief van de gezondheidswerkers van Franche-Comté bij de 1.900 vrije artsen (huisartsen en specialisten) van de regio." Concreet verliezen de artsen 2 uur per week wegens niet-afgezegde afspraken (6-8 per week). In één jaar betekent dat bijna 500.000 afspraken", schrijft het dagblad. Le Parisien voegt er nog aan toe dat "het fenomeen een grote omvang heeft op nationaal niveau. Volgens een extrapolatie van de cijfers van het Insee betreffende de medische populatie zouden er jaarlijks in Frankrijk 28 miljoen afspraken niet worden nageleefd."