...

Bij monde van de nieuwe gedelegeerd bestuurder Margot Cloet vraagt Zorgnet-Icuro zich af hoe haalbaar het is om ereloonsupplementen op eenpersoonskamers op korte termijn af te schaffen "zonder een injectie van veel extra overheidsmiddelen of zonder de artseninkomens drastisch te beperken. Maar daar fietst de CM wijselijk rond," aldus Cloet. Zorgnet-Icuro noemt het een "perverse vicieuze cirkel". De ziekenhuizen ontvangen te weinig overheidsmiddelen, moeten dus aankloppen bij de artsen die een deel van hun ereloon afstaan. Om die afdrachten te compenseren vragen de artsen dan weer hogere supplementen -en aangezien dat wettelijk enkel nog kan op eenpersoonskamers stijgen de supplementen daar. Een op drie ziekenhuizen zit in de rode cijfers en nagenoeg alle anderen flirten met de grens van gezonde financiën, zo luidt het. Dat doet de druk op meer afdrachten van de artsen toenemen. Een hervorming van de ziekenhuisfinanciering en een herijking van de nomenclatuur staat al jaren op de politieke agenda, aldus Zorgnet-Icuro. Ereloonsupplementen beperken of afschaffen is enkel mogelijk als ziekenhuizen voldoende vergoed worden voor hun kosten.Zorgnet-Icuro kaatst de bal terug naar de CM. De ziekenhuisfinanciering is dankzij de jaarlijkse MAHA-analyse volledig transparant. "We zijn dan ook meer dan ooit bereid tot een grondig debat. Maar dan graag vanuit een gelijkwaardige positie van de drie betrokken partijen aan de onderhandelingstafel. Nu sluiten ziekenfondsen en artsensyndicaten onderling akkoorden via de Nationale Commissie. Zonder de ziekenhuizen daarbij te betrekken. Transparantie moet de norm zijn maar dan ook voor de ziekenfondsen en hun aanvullende verzekeringen. Ook zij maken onlosmakelijk deel uit van het systeem. Ook van hen vragen we dat ze open kaart spelen, vanuit een constructieve houding.", besluit gedelegeerd bestuurder Margot Cloet.