...

De bestaande euthanasiewetgeving wordt in het voorstel uitgebreid tot wilsbekwame minderjarigen, die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Een jeugdpsychiater of psycholoog moet adviseren en de ouders dienen akkoord te gaan.Het voorstel werd erg snel door de Kamercommissie behandeld. Adviezen van de Raad van State en de commissie Volksgezondheid bleven uit, net zoals door de christen-democraten gevraagde extra hoorzittingen. Vooral CD&V maakte zich erg druk om het uitblijven van een advies door de Raad van State, "nodig om tot rechtszekerheid te komen".Zo vreest Sonja Becq (CD&V) onduidelijkheid voor euthanasie van minderjarigen die het kind zijn van gescheiden ouders.Meteen bevindt het voorstel zich in de laatste rechte lijn voor definitieve goedkeuring.