...

Maar in een artikel dat onlangs verscheen in Vaccine worden de puntjes op de i geplaatst. Daarin wordt nog eens gezegd dat 90% van de sterfgevallen door griep bejaarden betreft, en dat zo'n overlijden telkens voorafgegaan werd door 3 à 4 ziekenhuisopnames vanwege griep. Dit was een antwoord op de uitnodiging van de auteurs van de bovenvermelde review om alternatieve interpretaties te leveren. Wat die auteurs betreft bevestigen de initiële data van de Cochranereview, nu ze opnieuw onderzocht zijn, het nut van griepvaccinatie bij senioren. (referentie: Beyer WEP et al. Vaccine. 2013;doi:10.1016/j.vaccine.2013.09.063)