...

Het nieuwe systeem omvat vier fasen (interpandemie, alarm, pandemie, transitie) tegenover zeven voordien (met pandemie in fase 6) en is veel meer gebaseerd op het risico, legt WGO-expert professor David Harper uit.De lidstaten van de WGO krijgen tot eind augustus de tijd om opmerkingen te formuleren over de nieuwe richtlijnen. Later dit jaar volgt dan een definitieve versie van het nieuwe alarmsysteem.In het oude systeem was er sprake van een pandemie in geval van humane overdracht van het virus in minstens twee landen van een WGO-regio, en opstoten in minstens één land in een andere regio.Voortaan spreken we van een pandemie in geval van een "periode van mondiale verspreiding van de menselijke griep". Wanneer een pandemie wordt gevreesd, roept de WGO een urgentiecomité van experts samen dat aanbevelingen formuleert aan de top van de WGO, die de uiteindelijke beslissing neemt.Flexibeler systeemProfessor Harper signaleert nog dat we volgens de nieuwe regels nu in een 'alarmfase' zitten wat het vogelgriepvirus H7N9 en H5N1 betreft. In het oude systeem stemde dat overeen met fase 3.De WGO wil vooral evolueren naar een flexibeler systeem, benadrukt Harper. Het is ook de bedoeling dat de landen zelf de situatie evalueren en maatregelen treffen, zoals bijvoorbeeld het sluiten van scholen of van voetbalstadions.Voor het H1N1-virus werd het hoogste WGO-alarm afgekondigd op 11 juni 2009, wat meteen het begin betekende van de eerste grieppandemie van de 21ste eeuw. Al snel bleek het virus evenwel veel minder gevaarlijk dan gevreesd. De WGO kreeg felle kritiek: overheden hadden miljoenen vaccins aangekocht en dat viel bij de bevolking niet in goede aarde.