...

In het Verzekeringscomité kwam het tot een discussie over de gratis pil voor meisjes tot 21. Het budget van 9 miljoen per jaar kan beter besteed worden aan de huisartsenwachtposten, werd geopperd.Maandag boog het Verzekeringscomité zich over een voorstel om gratis anticonceptie voor tienermeisjes en jonge vrouwen in de gewone ziekteverzekering op te nemen. Tot nog toe werd de maatregel als experiment gefinancierd uit de administratiekosten van het Riziv. Het voorstel gaf aanleiding tot discussie, de beslissing werd uitgesteld.Tienermeisjes en jonge vrouwen tot hun 21ste komen sinds 2004 in aanmerking voor gratis anticonceptie. Dat kost jaarlijks 9,3 miljoen euro. De maatregel werd ingevoerd door toenmalig minister van Sociale Zaken Rudy Demotte (PS) en is bedoeld om het aantal ongewenste zwangerschappen en abortussen bij jonge meisjes terug te dringen. Vooral zeer jonge meisjes kiezen doorgaans voor abortus. Het abortuscijfer bij tieners blijft al jaren stabiel, het stijgt niet, maar daalt ook niet. "Het Verzekeringscomité liet twee keer onderzoeken of de gratis pil het aantal abortussen doet dalen, en twee keer bleek dat niet het geval te zijn", zegt Marc Moens (Bvas). Moens heeft niets tegen de gratis anticonceptie mocht die het gewenste resultaat bieden, maar zegt te betreuren dat het Riziv geld blijft uitgeven aan een maatregel die nog geen effect heeft aangetoond. "Dit heeft niets meer met gezondheidszorg te maken, het is platte politiek. Besteed dat geld dan liever aan de wachtposten zodat de huisartsen geen stukje van hun index moeten inleveren."Volgens het Riziv zou nieuw onderzoek wél een kentering laten zien. In afwachting daarvan wordt de definitieve terugbetaling uitgesteld.