...

Dat blijkt uit cijfers die het tariferingskantoor LTD3 uit Hasselt bezorgde aan Artsenkrant. LTD3 ontvangt elke maand getuigschriften van zowat 1.500 huisartsen. Meer dan 90% van die huisartsen rekenden GMD's aan in derdebetaler. Stijgende trend"Over de jaren heen stellen we vast dat er een stijgende trend is: GMD's worden steeds meer in derdebetaler aangerekend", zegt Christophe Michel, adviseur van het tariferingsbureau. "Dat betekent dat er steeds minder administratieve rompslomp is, wat dan toch de vraag doet rijzen wat voor zin het heeft om de manuele verlenging in 2012 af te schaffen. Voor ons hoeft het zo ver niet te komen. Laat die keuze maar over aan de individuele huisarts, vinden wij."Voor het GMD-plus ligt het percentage derdebetaler veel lager. In de eerste maand waarin de preventiemodule in het GMD van toepassing werd (april 2011), rekende een kwart (24%) van de huisartsen die op TLD3 een beroep doen het GMD-plus aan in derdebetaler. "Wij vinden dat relatief weinig. Het verraste ons in negatieve zin", zegt Christophe Michel. "Al strookt het wel met de reacties van artsen op het terrein. Nogal wat huisartsen zeggen ons dat ze het GMD-plus niet aanrekenen omdat het te veel tijd vraagt voor wat het opbrengt." ArtificieelVan huisartsen wordt verwacht dat ze een hele checklist aan preventie overlopen, wat resulteert in langere consultaties. Daar staat tegenover dat ze 10 euro extra mogen aanrekenen. "Heel wat artsen vragen zich ook af wat precies de bedoeling is van de preventiemodule. Met de meesten van hun patiten hebben ze sowieso al nauwe contacten. Als je perfect op de hoogte bent van de risicofactoren van je patit, krijgt het gebruik van een checklist iets artificieels." LTD3 vangt dus signalen op dat huisartsen het GMD-plus niet bijster interessant lijken te vinden. Afwachten of die trend ook na enkele maanden bevestigd wordt.