...

Dat blijkt uit een telefonische bevraging die de Koning Boudewijn Stichting liet uitvoeren door Incidence. Een kwart van de Belgen staat met de mond vol tanden als gevraagd wordt wat gezondheidsgegevens zijn. Vooral inwoners van het Brusselse Gewest en mensen ouder dan 64 jaar moeten het antwoord schuldig blijven. 48% weet niet dat er gezondheidgegevens over hen elekronisch beschikbaar zijn. 26% van de Belgen heeft al ooit zijn gezondheidsgegevens elektronisch geraadpleegd - 24% vond er de informatie die ze zochten.De pandemie heeft duidelijk een boost gegeven aan het raadplegen van elektronische gezondheidsgegevens. De helft die deze data consulteerde was op zoek naar de uitslag van een PCR-test, een bewijs van vaccinatie of een herstelcertificaat.Driekwart (74%) van de mensen gaat met vragen over de gezondheid naar de huisarts. Maar de helft (48%) gaat zoeken op het internet - vooral mensen in de jongere leeftijdsgroep of die vaak online zijn doen (ook) het laatste.89% van de Belgie is bereid om gezondheidsgegevens te delen met een gezondheidsprofessional om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, 76% is er voorstander van gegevens te delen met ziekenhuizen en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, en 74% met de ziekenfondsen om terugbetalingen te berekenen en aan te passen. Meer reserve bestaat er tegenover de farmaceutische industrie, overheden en verzekeraars. 70% weigert gegevens te delen met privébedrijven voor marketingdoeleinden.Meer dan één op de twee Belgen weet dat je op elk moment de toegang tot je gezondheidsgegevens kan weigeren. Dat is vooral zo voor respondenten in Wallonië en voor de meest digitaal vaardige respondenten.4% van de ondervraagde personen heeft overigens al eens de toegang geblokkeerd om hun privacy te beschermen.. De reden van hun wantrouwen was vaak dat ze vonden dat er te weinig transparantie was over de doeleinden van het gebruik.De KBS stelde een folder op - 'Zorg voor je data' - om het nut en de risico's van elektronische gezondheidsgegevens toe te lichten.De telefonische bevraging gebeurde tussen 15 juni en 13 augustus 2021 bij een representatief staal van 2.000 Belgen tussen 18 en 75 jaar oud.