...

De Lancet heeft een nieuw themanummer (http://www.lancet.com/themed/china-2013) gewijd aan de Chinese volksgezondheid. Er wordt met name ingezoomd op ziekte van Alzheimer en dementie in het land. In het themanummer staat een gedetailleerde evaluatie van de gegevens uit de Global Burden of Disease Study 2010. Uit de gegevens in deze uitgave komt duidelijk naar boven dat de problemen om betere resultaten te halen op het gebied van volksgezondheid, niet beperkt blijven tot de sector van de gezondheidszorg. "Er is samenwerking nodig tussen sectoren als landbouw, onderwijs en milieubescherming om problemen aan te pakken zoals de gigantische tabaksindustrie in China, de gevaarlijke luchtvervuiling en de steeds terugkerende problemen op het gebied van voedselveiligheid.