...

De methode die de Australische wetenschappers ontwikkelden, bestaat erin een DNA-oplossing in het slakkenhuis te injecteren wanneer het apparaat wordt ingeplant. Wanneer het wordt geactiveerd en elektrische pulsen stuurt, wordt het DNA getransporteerd naar de cellen rond de elektroden die de neurotrofines produceren. Zonder die neurotrofines kunnen de uiteinden van de gehoorzenuwen zich niet vernieuwen. De eerste tests bij volledig dove Guinese biggetjes waren succesvol. 'Het voordeel van deze techniek in vergelijking met de techniek waarbij een virus wordt gebruikt voor het transport van het gewijzigde gen, is dat het mogelijk wordt de zenuwcellen precies weer te laten groeien op de plaats waar het kabeltje van het cochleair implantaat passeert', aldus prof. Gary Housley. Hij is ook van mening dat de gentherapie de optimale werking van het implantaat bevordert en slechts een minimale impact op de duur van de operatie heeft. Dergelijk onderzoek reikt veel verder dan het gehoor alleen. Andere 'bionische' instrumenten zouden op dezelfde manier kunnen worden gebruikt, zoals de elektroden die worden gebruikt bij diepe hersenstimulatie als behandeling van depressie of de ziekte van Parkinson. (referentie: Science Translational Medicine, 24 april 2014, DOI: 10.1126/scitranslmed.3008177)