...

"Stages dienen aan te sluiten bij het toekomstig beroep, met voldoende begeleiding en feed-back. Ze moeten onderworpen zijn aan een permanente kwaliteitscontrole", vinden de studenten."De maximale arbeidsduur en de rusttijden dienen gerespecteerd te worden. Ook dienen er steeds voldoende en kwalitatief hoogstaande opleidingsplaatsen voor specialisten en huisartsen in opleiding te zijn, om aan het contingent te kunnen voldoen. Momenteel kan het contingent niet volledig ingevuld worden, door een tekort aan opleidingsplaatsen. Gezien de dubbele cohorte in 2018 dienen op korte termijn maatregelen genomen te worden, om dit deficit weg te werken en zelfs een overaanbod aan opleidingsplaatsen te creëren."Evidence basedErkende opleidingen, alsook de terugbetaling door het Riziv, moeten volgens de studenten Evidence Based zijn. Alternatieve niet-conventionele geneeswijzen vallen hier per definitie niet onder. "Voor het adequaat plannen van dit medisch aanbod is een compleet kadaster nodig, rekening houdend met de activiteitsgraad en regionale verspreiding van elke arts."Iedereen die start aan de opleiding en deze met succes afrondt, moet volgens VGSO de mogelijkheid krijgen zijn beroep uit te oefenen. Het behoud van de contingentering is nodig voor het plannen van het medisch aanbod, het betaalbaar en kwaliteitsvol houden van de gezondheidszorg.IngangsexamenHet ingangsexamen blijft volgens de jongeren de minst slechte oplossing om het naleven van de door het contingent opgelegde quota te garanderen. Er moet gestreefd worden naar een zo groot mogelijke representativiteit voor de slaagkansen van de student."De ManaMa biedt potentieel tot meerwaarde voor de vervolgopleiding en dient vanuit dit oogpunt verder uitgewerkt te worden. Academische en professionele vervolgopleiding dienen elkaar aan te vullen met respect voor de werkdruk van assistenten en huisartsen-in-opleiding.""Studenten en artsen in opleiding begeleiden kost tijd en geld; deze taak dient opgewaardeerd en adequaat gefinancierd te worden. Hiervoor pleiten we dat elke stagemeester die aan opleiding doet adequaat vergoed moet worden", besluiten de studenten.