...

Het VGV organiseert 'educatieve' activiteiten rond medische en maatschappelijke vraagstukken en promoot cultuur. Het verbond is onafhankelijk van politieke, syndicale of filosofische strekkingen maar streeft uitdrukkelijk naar Vlaamse autonomie. En een Vlaamse autonome gezondheidszorg.De voorzitter wordt verkozen voor twee jaar - zijn mandaat kan een keer verlengd worden. In een van de volgende Artsenkranten zal dr. Debruyne zijn plannen als voorzitter toelichten. Een van de prangende kwesties op korte termijn voor Debruyne is zeker de contingentering. Het onvermogen van Franstalige politici om de op het federale niveau gemaakte afspraken te respecteren, dreigt de Vlaamse gemeenschap voor een belangrijke nieuwe uitdaging te stellen.