...

Met zijn voornemen om een ziektebriefje te eisen van kinderen die vlak voor of vlak na de grote vakantie van school wegblijven, holt minister Pascal Smet de betekenis van het ziektebriefje uit. Dat stelde het SVH in onze laatste krant van juni. De minister verdedigde zich door te stellen dat hij eerst overleg had gepleegd met (huis)artsenverenigingen. Maar daar weten die laatste zelf niets van. En ook de Orde werd niet geraadpleegd, aldus prof. dr. Walter Michielsen.'Niets te doen op school'Ging de minister ervan uit dat de huisartsen zelf wel zouden aansturen op een dialoog? Feit is dat in september overleg gepland staat tussen het kabinet Smet en de Orde. Prof. Michielsen: "En wij zullen vragen om de rol van de huisarts bij de preventie van luxeverzuim dan op de agenda te plaatsen."Dr. Rufy Baeke vraagt de minister om ook de huisartsenverenigingen uit te nodigen maar laat tegelijkertijd weten dat ze bij het SVH niet van plan zijn effectief doktersbriefjes voor te zullen schrijven voor dat zogenaamde 'luxeverzuim'. "Dat er de laatste week van juni niets te doen is op school, is ons probleem niet. Net zomin als wij verantwoordelijk zijn voor de 'vroegboekkortingen' die reisbureaus geven. Toch wil de minister blijkbaar per se dat kinderen tot op het eind aanwezig zijn, ook al staat er dan niets op het programma en ook al betalen hun ouders daardoor meer om op reis te gaan. Maar ons moet hij daar niet voor inschakelen: hij zet de arts-patiëntrelatie zo onder druk, én het kost de ziekteverzekering extra geld."30 halve dagenVan een voormalig directielid van een grote TSO-BSO-school hoorde de Kaprijkse huisarts trouwens dat 'luxeverzuim' allerminst de eerste bekommernis is voor de scholen zelf. "Wist je dat leerlingen twee opeenvolgende jaren telkens 30 halve dagen afwezig mogen zijn vooraleer dat gevolgen heeft voor de studietoelage? Daar wordt met geen woord over gerept, maar het ontneemt scholen wel de wapens om écht spijbelen tegen te gaan."