...

De Nationale Raad van de Orde van Geneesheren krijgt regelmatig vragen over artsen die voor zichzelf een ziekteattest schrijven. In eerdere adviezen had de Raad al aangespoord tot grote voorzichtigheid: wegens een mogelijk belangenconflict is het uitermate moeilijk en meestal zelfs niet mogelijk is dat een arts een attest van arbeidsongeschiktheid voor zichzelf voorschrijft.De wet zegt dat de controlearts contact moet kunnen opnemen met de behandelend arts. Maar dat wordt wel erg moeilijk als de behandelend arts en de patiënt een en dezelfde persoon betreffen, zo stipt de Orde aan.Aan de andere kant heeft de Orde ook al herhaaldelijk bevestigd dat, als de arts bevoegd is om voor zijn patiënten een ziekteattest op te stellen, hij dat ook moet kunnen voor een gezinslid of een naaste verwant. Stricto sensu, stelt de Orde, moet hij dan ook een attest kunnen schrijven voor zichzelf.Ook de formulering "uitermate moeilijk en meestal zelfs niet mogelijk" houdt in dat het in uitzonderlijke gevallen wel kan. De arts moet in eer en geweten oordelen, vindt de Orde. En men moet ook rekening houden met de aard van de aandoening, en de specifieke competentie die de arts daarvoor eventueel in huis heeft.Sowieso vindt de Orde dat een zieke arts het best een collega raadpleegt, en ook het opstellen van een ziekteattest aan hem overlaat. De Orde vindt ook dat een werkgever van een arts mag eisen dat een andere arts dan de betrokkene een eventueel ziekteattest opstelt.Recente adviezen van de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren: zie www.ordomedic.be.