...

Het Kenniscentrum ziet geen reden om het recht op een hospitalisatieverzekering voor chronisch zieken en gehandicapten jonger dan 65 stop te zetten. Sinds de wet Verwilghen uit 2007 hebben chronisch zieken en gehandicapten jonger dan 65 onder bepaalde voorwaarden het recht om een hospitalisatieverzekering af te sluiten bij een privé-verzekeraar. Die mag alle medische kosten verbonden aan de chronische ziekte of handicap contractueel uitsluiten van de dekking. De patiënten betalen dezelfde premie als 'gezonde' mensen. De maatregel was beperkt in de tijd, tot juni 2012.Vooraleer te beslissen over de verlenging liet de wetgever een evaluatie uitvoeren door het Kenniscentrum, in samenwerking met Assuralia en patiëntenverenigingen. Geweigerd De onderzoekers ondervroegen zowat 750 personen, onder wie bijna 300 chronisch zieken en gehandicapten. Er werden weinig problemen gemeld. 15% van de chronisch zieken of gehandicapten had een hospitalisatieverzekering. Slechts 2% van alle respondenten had er geen wegens een weigering in het verleden of uit schrik om geweigerd te worden. Hoewel we niet weten wat de situatie was vóór de wet Verwilghen, kan het KCE niet uitsluiten dat een aantal chronisch zieken en gehandicapten dankzij die wet een verzekering heeft kunnen afsluiten. De studie biedt alleszins geen sterke argumenten om de bescherming nu zonder meer af te schaffen.Meer informatie Er is wel ruimte voor verbetering, stipt het Kenniscentrum aan. Zo staat momenteel nergens beschreven wat een chronische ziekte of handicap is, hetgeen voor discussies zorgt. Daarnaast pleit het KCE voor meer transparantie over de voorwaarden, zodat de patiënt een geïnformeerde keuze kan maken. Een typecontract kan hier een oplossing bieden.Ten slotte bleek uit het onderzoek dat de wet Verwilghen slecht gekend is: amper 15% van de betrokkenen is ervan op de hoogte. Onder meer ziekenfondsen en patëntenverenigingen kunnen de bevolking hier beter informeren, luidt het.www.kce.fgov.be