...

"Aanvallen of complotten zijn er niet. Uitdagingen des te meer", stelt Sminate. "Rufij Baeke gaf zijn analyse als ondervoorzitter van het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen. Huisartsen zijn, als gezondheidscoaches en vertrouwenspersonen, goed geplaatst om in te schatten hoe patiënten omgaan met arbeidsongeschiktheid en of ze die al dan niet terecht willen inroepen".De N-VA'ster betreurt dat ziekenfondsen, artsenverenigingen en sociale partners elkaar verwijten naar het hoofd slingeren. "Allicht zijn er langdurige zieken (of werklozen) die terug aan het werk kunnen. En de controle en opvolging kan en moet beter, ook ter hoogte van de adviserende geneesheren. Maar met elkaar de zwarte piet door te schuiven geraken we nergens. We staan voor een gigantische uitdaging en een gezamenlijke aanpak dringt zich op."Haar pleidooi om één instantie de activering van werklozen en arbeidsongeschikten voor haar rekening te laten nemen, moet ertoe leiden zoveel mogelijk mensen weer aan de slag te krijgen, ieder naar zijn of haar mogelijkheden. "Het is daarbij essentieel dat iedereen maximaal de mogelijkheid krijgt om terug aan de slag te gaan. Sommigen kunnen hun oude job opnieuw opnemen, anderen moeten toegeleid worden naar een ander beroep en daartoe een opleiding krijgen."Er zal volgens Sminate uiteraard steeds een groep zijn die omwille van medische redenen niet meer voor activering in aanmerking komt. "Zij dienen zonder meer de meest aangepaste zorg te krijgen", besluit het Kamerlid.