...

Senator Ide: "Je hebt nu 1.500 Franstalige studenten die pleiten voor een afschaffing van de numerus clausus, terwijl een petitie in Vlaanderen pro contingentering meer dan 12.500 handtekeningen verzamelde. Alle Vlaamse universiteiten en beroepsorganisaties pleiten tegen het ontwerp KB van Onkelinx. Kan het contrast nog groter?"OnfairSenator Ide begrijpt de vraag van de Franstalige studenten wel. "Omdat de PS nooit een ernstige poging ondernomen heeft om het aantal studenten geneeskunde te beperken, worden deze jongeren nu geconfronteerd met het feit dat zij hun beroep niet zullen kunnen uitoefenen als ze afstuderen."Maar dat betekent niet dat hij hun vraag steunt. Integendeel: "Nu de numerus clausus afschaffen zou opnieuw onfair zijn tegenover al die Vlaamse jongeren die nooit aan hun opleiding zijn kunnen beginnen. Een generaal pardon herhalen zoals voor de Franstalige kinesitherapeuten kan niet."Bovendien zal de massale instroom van nieuwe artsen voor extra uitgaven in de ziekteverzekering zorgen, extra kosten die ook door de Vlaming moeten gedragen worden, vervolgt Ide.Volledig bevoegdVoor de arts-senator is er maar één oplossing: Vlaanderen en Wallonië moeten volledig bevoegd worden voor gezondheidszorg, met inbegrip van de financiering. "Enkel dan kan je als gemeenschap het beleid voeren dat je wil, zonder dat je iemand anders nadeel berokkent door je beslissing. De Franstalige studenten moeten dan ook niet pleiten voor het afschaffen van de numerus clausus, maar voor een eigen Franstalige gezondheidszorg. Daarvoor kunnen ze gaan betogen aan het partijhoofdkwartier van de PS, want het is die partij die ze ter verantwoording moeten roepen", besluit Louis Ide.DialoogOok het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg ondersteunt de actie van de Franstalige collega's uitdrukkelijk niet. "Ten eerste bepleiten we de dialoog. De laatste maanden werd er al veel geschreven omtrent de adequate planning van het medische aanbod. Hoewel de vrees tot afschaffing van het contingent nog steeds blijft bestaan ondervinden we een goede samenwerking met de Vlaamse politieke partijen om het voorstel tot afschaffing te bekampen. We doen daarom dan ook beroep op het gezond verstand van Minister Onkelinx, en hopen dat ze de 12.500 stemmen tegen deze afschaffing niet zal negeren", schrijft het VGSO-bestuur in een persmededeling.Spelen met toekomstNet als dokter Ide begrijpen de Vlaamse geneeskundestudenten de vraag om elke student van een Riziv-nummer te voorzien. "Het kan echter niet dat maatregelen om aan deze vraag te voldoen los staan van andere maatregelen die de verdere strategie tot een adequate planning van het medische aanbod ondersteunen. Hierbij denken wij aan een eenduidig federaal beleid om een overaanbod van artsen tegen te gaan - zoals bvb. een federale toelatingsproef -, een medisch kadaster dat specialisme, regionale spreiding en activiteitsgraad van elke arts in kaart brengt en een lange termijnvisie gesteund op objectieve criteria zoals het kadaster. Gezien voor deze twee laatste punten ook de Franstalige studenten vragende partij zijn, achten we dit een duidelijk signaal om daar dringend werk van te maken om te vermijden met de toekomst van duizenden studenten te spelen."Het VGSO dringt er nogmaals op aan om alle betrokken politieke- en niet-politieke partijen aan één tafel te zetten om dit probleem constructief en efficiënt op te lossen.