...

Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.Zowat 6% van de patiënten in het ziekenhuis loopt een infectie op met kiemen als de ziekenhuisbacterie. In alle Belgische ziekenhuizen samen gaat het jaarlijks om zowat 111.300 patiënten met een ziekenhuisinfectie. Dat becijfert het European Centre for Disease Prevention and Control.De belangrijkste oorzaak van ziekenhuisinfecties is een slechte handhygiëne. Uit controles in ziekenhuizen blijkt dat vooral artsen en niet zozeer verpleegkundigen hun handen onvoldoende ontsmetten.De kiemen die ze doorgeven, worden almaar gevaarlijker, zegt Annette Schuermans, professor ziekenhuishygiëne aan de KU Leuven. "Er circuleren in de ziekenhuizen meer en meer kiemen waartegen veel antibiotica niet opgewassen zijn. Onlangs nog deed de CPE-bacterie haar intrede. Die bacterie kan verschillende antibiotica afbreken."Doorheen de jaren blijken onze ziekenhuizen er overigens niet op vooruit te gaan. "Al sinds het midden van de jaren 80 schommelt in België het aandeel patiënten met een ziekenhuisinfectie rond de 6%", zegt professor Schuermans. Toch hebben vorige campagnes er voor gezorgd dat dat cijfer niet hoger ligt.