...

Dat bedrag is inclusief het verlies aan productiviteit - maar omdat deze onrechtstreekse kost moeilijk in te schatten is het eigenlijke bedrag zo onzeker.Een studie van Sciensano kan wel de rechtstreekse kosten beter inschatten - die liggen op iets meer dan 112 miljoen euro per jaar.De onderzoekers van het Belgisch instituut voor gezondheid berekende dat gastro-enteritis in België per jaar verantwoordelijk is voor:Het verlies aan levensjaren in goede gezondheid berekent het op niet minder dan 12.000 jaar.Gastro-enteritis is vaak een gevolg van voedselintoxicatie, of nauw contact met besmette personen.De basisregels volgen van een veilige voedselbereiding vormt de belangrijkste preventie: een goede hygiëne, scheiding van rauwe en bereide voedingsmiddelen, bewaken van de koude- en de warmteketen.Sciensano publiceerde de studie in Epidemiology & Infection.