...

Zowel Yvan Mayeur (PS) als Dr. Michel Van Halewyn (SSMG) zegden te elfder ure af, hoewel ze in september 2010 al hadden toegezegd. Reden: de 'huidige politieke toestand'. Dat betekende uiteraard een lelijke streep door de rekening van de organisatoren.Dokter Frank Mertens reageert dan ook teleurgesteld: "Uiteraard vinden wij dit uitermate jammer, niet alleen omdat er ons weinig tijd restte om vervanging te zoeken, maar ook omdat we echt een evenwichtig debat wensten, waar alle meningen aan bod konden komen."De twee Franstalige sprekers gingen evenmin in op de vraag om vervanging te zoeken, en blijkbaar wou niemand bij de PS nog inspringen. Op amper een week tijd moest de kring dus twee nieuwe panelleden zien te vinden. Dat werden toch ook twee bekende gezichten: Marc Justaert (CM) en Dr. Reinier Hueting, voorzitter van de huisartsenkoepel ASGB. Een mooi gebaar van deze beide sprekers die zo mee de spankracht in dit debat houden, maar het blijft betreurenswaardig dat dit onderwerp bij Franstaligen echt in de taboesfeer blijft zitten.