...

De Franstalige kringkoepel FAG en de wetenschappelijke huisartsenvereniging SSMG hebben een gezamenlijke reflectiegroep opgericht. Die moet zich buigen over de organisatie van de eerste lijn op middellange en lange termijn.Het is de bedoeling om de 'think tank' verder uit te breiden naar andere partners in de eerste lijn, luidt het. FAG en SSMG willen zo het pad effenen voor de overdracht van de ondersteuning en de organisatie van de eerstelijnszorg naar de gemeenschappen. Het gaat dan onder andere over bevoegdheden zoals Impulseo, de huisartsenkringen, de lokale multidisciplinaire netwerken, preventieacties door tandartsen,...De twee organisaties, waarin de meeste huisartsen zich herkennen, willen "krijtlijnen uittekenen waarop de politieke overheden zich kunnen inspireren voor de concrete organisatie van de eerstelijnszorg".In Vlaanderen verenigt Domus Medica al op permanente wijze de wetenschappelijke huisartsenvereniging en de huisartsenkringen. Gaat het nu in Wallonië dezelfde richting uit?