...

Vakbonden en verenigingen, evenals onze collega's van de Franse medische pers hanteren de botte bijl, aldus Le Monde. Titels zoals 'un pas de plus vers l'étatisation de la médecine libérale' [weer een stap in de richting van de etatisering van de vrije geneeskunde] of 'le couronnement d'un plan d'asservissement de l'exercice libéral' [de bekroning van een plan om de vrije beoefenaars aan banden te leggen] zijn geen unicum. "Aan de zijde van de artsenverenigingen zijn de 'médecins pigeons' het virulentst. Deze beweging ontstond in het heetst van de strijd tegen het akkoord over de overschrijding van de honoraria in 2012. De 'politieke vleugel' ervan, l'Union française pour une médecine libre, zag in de aankondiging een 'poging tot moord op de vrije geneeskunde'." De voorzitter van die vereniging roept overigens tot staking op.