...

De vzw LEIF wil met de award -van de hand van beeldhouwer Willy Peeters- personen in de aandacht plaatsen die zich hebben toegewijd aan de totstandkoming van initiatieven en maatregelen voor een waardig levenseinde voor iedereen, aldus professor Wim Distelmans, voorzitter van LEIF, oncoloog en palliatieve zorgarts aan het UZ Brussel. Frank Vandenbroucke en Magda Aelvoet waren respectievelijk ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid voor SP en Agalev in de regering Verhofstadt I, toen ze in het jaar 2000 het "Beleidsplan palliatieve zorg" uitwerkten dat ferm investeerde in de sector. Volgens Wim Distelmans leidde het plan tot maar liefst een verdubbeling van het budget.Gesprekspartner "Nog belangrijker is echter dat jullie ons, de palliatieve zorgverleners, een gevoel van waardering gaven en ervoor zorgden dat we voor de overheid een echte gesprekspartner werden" vervolgt professor Distelmans. "Vic Anciaux ten slotte heeft zich als eerste voorzitter van de Vlaamse Liga tegen Kanker (nu Kom op tegen Kanker, en) van in het begin ingezet voor de palliatieve zorg en doet dat tot op de dag vandaag nog altijd." In zijn dankwoord bedankte Anciaux op zijn beurt Wim Distelmans "voor zijn ware voortrekkersrol in de palliatieve hulpverlening." Het is nog maar de tweede keer dat de prijs wordt uitgereikt. In 2013 mochten Jacinta De Roeck, Jeannine Leduc en Myriam Vanlerberghe de allereerste LEIFtime Achievement Award in ontvangst nemen. De drie vrouwen lagen in 2002 als senator aan de basis van de euthanasiewet.PALM-opleiding Na de uitreiking van de Award, werden de eerste PALM-certificaten uitgedeeld. PALM is een intensieve vorming in palliatieve zorg voor artsen en niet-artsen met een masteropleiding die sinds het academiejaar 2013-2014 wordt georganiseerd aan de VUB. De opleiding is gericht op de opvang, behandeling en zorg van palliatieve en ernstig ongeneeslijk zieken. Het vormt een tweeluik met de LEIF-opleiding, dat meer de nadruk legt op omgaan met beslissingen bij het levenseinde. Meer over het verloop en de uitkomsten van de denkoefening rond euthanasie en verworven wilsonbekwaamheid leest u deze vrijdag in de Artsenkrant.