...

Met de slogan 'Uw gezondheid, onze focus' roept de voltallige sector van de preventieve gezondheidszorg in Vlaanderen op deze manier lokale politici op om in te zetten op een lokaal preventief gezondheidsbeleid dat ten goede komt aan de noden van de burgers in hun gemeente of stad.Werner De Wael van het Vlaams Instituut Gezond Leven legt uit: "Wij hebben regelmatig contacten met studiediensten van politieke partijen, Vlaamse politici, Vlaamse middenveldorganisaties en opiniemakers. De 15 Vlaamse Logo's (Lokaal Gezondheidsoverleg) hebben lokale contacten met politici van meerderheid en oppositie alsook met kandidaat-politici. Doel is telkens om onze thema's te doen landen in de verschillende verkiezingsprogramma's in aanloop naar de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018." "Als we de media mogen geloven, zijn we daar alvast in geslaagd", zegt De Wael. "Een gezonde publieke ruimte, inzetten op stappen en trappen, meer aandacht voor buurtgericht werken, toegankelijkheid... Natuurlijk zijn wij pas tevreden wanneer die thema's - liefst in een integraal verhaal - ook terug te vinden zijn in de bestuursakkoorden en de meerjarenplannen die volgend jaar opgemaakt zullen worden." Daarom ook stopt de campagne niet na 14 oktober. "Wij zijn nu al bezig met het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe materialen. Zo maakten wij voor de steden en gemeenten een handige inventaris van alle gezondheidscijferbronnen. Die kunnen zij dan nu al gebruiken voor het maken van hun lokale omgevingsanalye." De talrijke artsen op de kieslijsten zijn voor dit initiatief zeker een goede zaak. "Gezonde Gemeente is in 2008 gestart met slechts één pioneergemeente waar de burgemeester huisarts was. Vanuit zijn achtergrond was hij snel overtuigd dat gezondheidspromotie een wezenlijke taak is voor het lokaal bestuur. Samen met het college en enkele gemotiveerde ambtenaren zijn we toen van start gegaan. Vandaag tellen we 275 Vlaamse gemeenten die met dit project aan de slag zijn."Werner De Wael: "Nu nog zien wij dat artsen - of ze nu burgemeester, schepen of raadslid zijn - voortrekker zijn voor dit soort initiatieven. Ze hebben hun achtergrond en autoriteit mee om samen met de sector hun collega's in het college, de gemeenteraad of de OCMW-raad te motiveren en te overtuigen. Artsen weten vanuit hun job ook zeer goed wat de urgente gezondheidsthema's zijn in de gemeente. En zijn ze dan nog eens politici, dan kunnen zij nood en aanbod vrij snel met elkaar verbinden omdat zij beschikken over een solide professioneel en politiek netwerk. En dat denken en werken in netwerken wordt in de toekomst nog belangrijker voor de aanpak van complexe gezondheidsuitdagingen zoals obesitas, bewegingsarmoede, fijn stof, gezondheidsongelijkheid..."www.partijgezondegemeente.be