...

In de actuele gezondheidscrisis werken heel wat innovatieve bedrijven aangesloten bij pharma.be mee aan een oplossing in de strijd tegen covid-19. "Ze doen dat samen met academische centra en overheden", aldus pharma.be. "Bedrijven gooien productielijnen om zodat ze kunnen beantwoorden aan de acute wereldwijde noden aan vaccins en behandelingen." Ons land kan een internationale rol van betekenis spelen omdat we beschikken over "een solide en zich steeds verder ontwikkelende bio- farmasector", zo luidt het nog. Die vooraanstaande positie krijgen we niet cadeau, benadrukt Catherine Rutten, de topvrouw van de algemene vereniging van de geneesmiddelenindustrie."Permanent moeten we waken over onze competitiviteit.". De statistieken in de brochure Farmacijfers 2019 ogen indrukwekkend. We leren er onder meer uit dat de farmaceutische bedrijven in 2019 zo'n 3,8 miljard euro investeerden in onderzoek & ontwikkeling. Dat is bijna 50% meer dan vier jaar eerder. Vorig jaar stelde de sector bijna 40.000 mensen tewerk, 13% meer dan in 2015. Daar bovenop komt de indirecte tewerkstelling van 121.000 mensen, zo berekende pharma.be. In de farmaceutische industrie zijn 5.369 mensen bezig met wetenschappelijk onderzoek, circa 27% meer dan in 2015. Vorig jaar werd er elke dag één patentaanvraag ingediend door een farmabedrijf, 48,3% meer dan in 2018. Overigens geeft een rapport van Randstad aan dat farmaceutische bedrijven de meest aantrekkelijke werkgevers zijn binnen de privésector. Voor de Belgische economie is de farmaceutische industrie een dragende factor. Vorig jaar was de uitvoer van geneesmiddelen en vaccins goed voor bijna 50 miljard euro, dat is 21,5% meer dan in 2015. Hiermee zijn de geneesmiddelenproducenten goed voor 12,5% van de Belgische export. Ons land fungeert als één van de belangrijkste hubs wereldwijd voor de verdeling en bevoorrading van geneesmiddelen. De eindafrekening tussen import en export klokt af op 7,2 miljard. Geneesmiddelen en vaccins zijn daarmee goed voor 43,5% van de totale positieve handelsbalans van ons land. De helft van de export gaat naar niet-EU-landen, vooral dan de Verenigde Staten.