...

Op 12 maart werden de woonzorgcentra niet alleen gesloten voor externe bezoekers, maar ook voor nieuwe bewoners. Vrijgekomen kamers bleven leeg staan.Personeel bleef vaker thuis wegens ziekte maar moest worden doorbetaald. Voor de toegenomen zorg werd versterking gezocht en de woonzorgcentra zagen ook hoge facturen voor het aanschaffen van beschermingsmateriaal.De Vlaamse overheid wil het gebrek aan inkomsten en de hogere uitgaven nu compenseren. Voor niet opgevulde plaatsen betaalt de overheid 90% van de dagprijs, die normaal de bewoner betaalt (gemiddeld 53,15 euro, maximaal 63,77). De overblijvende 10% zijn niet gemaakte kosten (maaltijden, bijvoorbeeld).Ook de basistegemoetkoming van de overheid (67,32 euro per dag) wordt doorbetaald.De inzet van thuisverpleegkundigen en ziekenhuisverpleegkundigen in woonzorgcentra wordt gefinancieerd voor een bedrag van 47,25 euro per uur en per verpleegkundige.Ook de inzet van de gezinszorg in de woonzorgcentra wordt betaald en er is de mogelijkheid om interim zorgpersoneel te financieren via de basistegemoetkoming zorg.De personeelsnorm wordt voorlopig losgelaten, en een regeling is getroffen om personeel met een ander profiel te kunnen inschakelen. Dat gaat van ziekenhuisverpleegkundigen tot mensen van diensten maatschappelijk werk en de CAW - bijvoorbeeld. Omdat niet bekend is hoe lang de crisis voor deze kwetsbare groep zal aanhouden, wil de Vlaamse overheid de maatregelen verder bijsturen in de tijd."De woonzorgcentra staan aan het front in de strijd tegen het corona-virus. We moeten ervoor zorgen dat vragen over budgetten en over personeel geen bekommernis zijn vandaag", zo verklaart WVG-minister Wouter Beke.