...

De kinderartsen moesten zeven jaar op hun bijzondere beroepstitel wachten, en de pneumologen en gastro-enterologen vier jaar. Maar ook voor hen is het nu zo ver. De experts oncologie werden per MB van 28 februari 2014, zopas verschenen in het Staatsblad, benoemd.Pneumologie In de 'erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pneumologie' werden Sonia Deweerdt en Karim Vermaelen als experts oncologie voorgedragen voor de Nederlandstalige Kamer door de faculteiten geneeskunde. En Paul Germonpre en Ingel Demedts zitten voortaan in de commissie namens de beroepsverenigingen.In de Franstalige Kamer gaat het om Bernard Duysinx en Anne-Pascal Meert, respectievelijk Guy Vandermoten en Oswald Van Cutsem.Gastro-enterologie In de 'erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gastro-enterologie werden door de faculteiten geneeskunde Eric Van Cutsem en Karim Vermaelen als experts oncologie voorgedragen voor de Nederlandstalige Kamer. En Joris Arts en Jochen Decaestecker zitten voortaan in de commissie namens de beroepsverenigingen.In de Franstalige Kamer gaat het om Jean-Luc Van Laethem en Catherine Loly, respectievelijk Brahim Ramdani en Ghislain Houbiers.