...

Bij analyse van de gegevens van bijna 195.000 kinderen werd vastgesteld dat de lengtegroei bij het begin van de schoolgaande leeftijd van kinderen geboren na 1970, werd gevolgd door een toename van hun gewicht. Daardoor daalde de prevalentie van obesitas eerst tussen 1970 en 1977. De totale prevalentie van obesitas is echter gestegen van 1,3% bij de kinderen geboren in 1976 tot 6,9% bij kinderen geboren in 1998. Bij kinderen die werden geboren in 2006 is dat cijfer weer gedaald tot 5,7%. De prevalentie van obesitas blijft welstijgen in de armste klassen. (referentie : Smth SM et al. Arch Dis Child. 2013;doi:10.1136/archdischild-2012-302391)