...

Personen met een al dan niet zichtbare handicap erkend bij één van de vijf federale of regionale instellingen mogen de European Disability Card (EDC) sinds 2017 gebruiken. Deze officiële kaart laat hen toe hun gedragingen beter te verantwoorden. De kaart kan een belangrijk hulpmiddel zijn opdat artsen en zorgpersoneel meer begrip zouden opbrengen bij gedragsproblemen, overdreven reacties, paniek enz. Zo kunnen 'onzichtbare beperkingen zichtbaar gemaakt worden.' Verder is de Europese Gehandicaptenkaart ook een 'kortingkaart', bijvoorbeeld voor inkomtickets in musea. Maar hoewel bijvoorbeeld Zorgnet-Icuro het initiatief wel steunt, is het belangrijkste probleem waarmee het project kampt de onbekendheid ervan.Een recent Belga-bericht leert dat vandaag de dag slechts 95.570 personen met een handicap een EDC bezitten. Dat is met andere woorden slechts 14% van alle personen met een erkende handicap. Bovendien erkennen amper 642 dienstverleners en slechts 70 gemeenten (12% van het totaal) de kaart. De tekst van de resolutie die het plenaire federale parlement nu goedkeurde, roept op tot actie om de kaart breder bekend te maken onder dienstverleners. Bovendien moet de aanvraagprocedure vereenvoudigd worden en het toepassingsgebied uitgebreid.De bekendheid opkrikken kan onder meer door een website uit te werken en eventueel jaarlijks een EDC-prijs en/of label uit te reiken aan organisaties en/of lokale besturen die zich inspannen om de eigen dienstverlening aan te passen en toegankelijker te maken.