...

De aanbesteding heeft betrekking op een aantal 'percelen' of zorgpakketten in de cardiologie, pediatrie, huisartsgeneeskunde, controlegeneeskunde,... Het gaat om elf disciplines en de prestaties lopen over een termijn van vier jaar. De procedure verloopt in twee fasen. Eerst is er een selectie van de kandidaten die mogen meedingen. Die krijgen dan een lastenboek en kunnen een voorstel indienen. In de tweede fase wordt het contract toegekend na evaluatie van de voorstellen. Als enige gunningscriterium geldt de laagste prijs. Kandidaturen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 30 juni 2011. Geteresseerd?