...

Het doel, aldus de EPHA, is verhinderen dat er jaarlijks 650.000 Europeanen sterven aan de gevolgen van ziekten die worden veroorzaakt door roken (1.800 sterfgevallen per dag). Een striktere politiek ter zake zou een zeer gunstige weerslag hebben op de staatsfinanciën en de volksgezondheid. De ministers voor volksgezondheid van de EU komen vandaag samen om een gemeenschappelijk beleid te bepalen betreffende een herziening van de richtlijn voor tabaksproducten. Het zou moeten verboden worden om tabaksproducten te presenteren op een wijze die de mensen en vooral dan kinderen en jongeren manipuleert en ze ertoe aanzet om te roken, onderstreept Monika Kosi?ska, secretaris-generaal van de EPHA. Zij verwijt de EU dat ze in sommige gevallen nog altijd voorrang geeft aan de belangen van de tabaksindustrie dan aan de volksgezondheid en ze vraagt dan ook om het geweer van schouder te veranderen. Experts ramen de jaarlijkse kosten van tabak voor de Europese economie op 4,6% van het Europese BNP.