...

Al sinds 2017 kunnen personen met een handicap die erkend is bij één van de vijf federale of regionale instellingen gebruik maken van de European Disability Card. Sinds enkele maanden promoten de initiatiefnemers, Pieter Paul Moens en thuiszorgverpleegkundige Debby Rombaut, de kaart ook echt actief. Dat doen ze vooral via sociale media en de politiek. Zo hopen ze de kaart meer bekendheid te geven in de zorgsector, bij artsen, verpleegkundigen, ambulanciers enz.Met de EDC in de hand kunnen personen met een al dan niet zichtbare handicap hun gedragingen beter verantwoorden, zo luidt de redenering. De kaart is een hulpmiddel. Daarmee, denken Moens en Rombaut, zal het zorgpersoneel en de artsen meer begrip tonen bij gedragsproblemen, overdreven reacties, paniek enz. Met andere woorden: door de Gehandicaptenkaart te tonen 'kunnen onzichtbare beperkingen zichtbaar worden". De EDC is Europees. Naast België erkennen ook Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië ze.Pieter Paul Moens en Debby Rombaut schreven heel wat instanties aan, vaak met goed gevolg. Zo steunt bijvoorbeeld Zorgnet-Icuro het initiatief. Dat is ook het geval met het kabinet van federaal minister voor sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Hem werd gevraagd om een juridisch en wetgevend kader voor de kaart te ontwerpen omdat dit de inclusie van personen met een beperking bevordert. Daarnaast ijveren Moens en Rombaut ervoor dat de EDC in de beroepsopleiding van de hulpverleners wordt meegenomen. Het kabinet Vandenbroucke reageerde gunstig op de vraag maar wees er wel op dat het initiatief van de minister van maatschappelijke integratie, belast met personen met een handicap Karine Lalieux (PS) moet komen. https://eudisabilitycard.be/nl