...

De Europese patitenorganisatie is tevreden over de eerste Colorectal Cancer Patient Conference. "We hebben het enthousiasme van de aanwezigen kunnen aanwakkeren", zegt Jola Gore-Booth, stichtster van europacolon. "We willen overheden overal in Europa aanmoedigen om erop toe te zien dat hun inwoners over de allerbeste zorg kunnen beschikken. Daarvoor zijn een nationaal kankerplan en een algemeen screeningsprogramma noodzakelijk."Landgenoot Eric Van Cutsem (KU Leuven) is medisch directeur van europacolon. "Elk jaar sterven 200.000 Europeanen aan de gevolgen van colorectale kanker. Toch kan de ziekte goed behandeld worden als ze op tijd wordt vastgesteld. Accurate informatie is dus noodzakelijk."