...

Het plan werd uitgewerkt door de Europese Commissie in antwoord op een vraag van de lidstaten uit 2009 en geeft gevolg aan de openbare raadpleging van 2011. Het beoogt de gebieden te identificeren waarover nog juridische onduidelijkheid bestaat, de interoperabiliteit van de systemen te bevorderen, de e-gezondheidsdiensten te veralgemenen, patiënten en zorgverleners bewust te maken en hun competenties inzake e-gezondheid te consolideren, het onderzoek naar een geneeskunde op maat te ondersteunen en patiënten toegang te geven tot hun medische gegevens zodat ze hun gezondheid beter zelf in handen kunnen nemen. Het voorziet ook het aanbieden van gratis juridisch advies aan jonge ondernemingen op het gebied van e-gezondheidszorg. Daarenboven zal er acht miljoen euro worden uitgetrokken voor onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve oplossingen inzake gezondheidszorg. Ook al ondersteunt het Europees Parlement de ontwikkeling van de e-gezondheidszorg, toch benadrukt het dat die de concrete banden en de vertrouwensrelatie tussen gezondheidswerkers en hun patiënten niet mag vervangen.