...

"De onduidelijkheid over de erkenning van fibromyalgie heeft talrijke gevolgen voor de patiten", stelt Thiy vast. "Zo is er geen medisch onderzoek naar de oorzaken en mechanismen en naar een betrouwbare behandeling van de aandoening." De werkbekwaamheid van deze patiten wordt overigens louter visueel en oppervlakkig beoordeeld door ziekenfonds- en controleartsen, gaat hij verder. De liberale volksvertegenwoordiger wilde van minister Onkelinx weten of ze zinnens is om het onderzoek in dit domein te bevorderen. Die laatste wees op de aanzienlijke inspanningen die de vorige regering al leverde omtrent fibromyalgie en chronische pijn. "Ik vind het essentieel dat er een statuut van chronisch zieke komt, maar door de val van de regering is dat er niet gekomen, en in lopende zaken ligt dat moeilijk. Het Riziv en de administratie blijven evenwel aan dit statuut werken." Geen diagnoseVerder benadrukte Onkelinx dat medisch onderzoek niet tot haar bevoegdheden behoort en dat het niet de taak van het Riziv en van de arbeidsgeneeskunde is om ziekten te erkennen. "De erkenning van een aandoening spruit voort uit de bekwaamheid van de artsen, ambulant of in het ziekenhuis. De verplichte ziekteverzekering voorziet de terugbetaling van alle noodzakelijke medische prestaties. Deze patiten genieten van alle maatregelen met betrekking tot de aanpak van chronische pijn. Over fibromyalgie zijn er evenwel geen wetenschappelijke gegevens beschikbaar. De rol van de bedrijfsarts, van de ziekenfondsdokter of van de controlearts van het Riziv is om de functionele incapaciteit van de patit te beoordelen, niet om een diagnose te stellen. Dat betekent niet dat ze de ziekte niet erkennen. De functionele toestand wordt gealueerd op basis van de elementen aangeleverd door de behandelende arts en op basis van internationaal erkende schalen. Elke negatieve beslissing kan overigens worden aangevochten voor de arbeidsrechtbank." De oprichting van het Observatorium voor chronische ziekten moet artsen overigens beter in staat stellen om de symptomen van fibromyalgie te herkennen, besluit Onkelinx.